تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - یه نامه عاشقانه به...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

من تنها نیستم،اشکهایم را دارم،اشکهایی که از غم نبودن تو بر گونه هایم جاریست.

من تنها نیستم،لحظات را دارم،لحظه هایی که یکی پس از دیگری عاشقانه میریزند تا حجم فاصله را کمرنگ تر کند.

من تنها نیستم چرا که خیانت حتی یک نفس از من غافل نمی شود لحظه هایی را دلتنگ چشمانت میشوم،هر لحظه دوریت برایم یک دنیا دلتنگی است و چقدر دوست دارم لحضه هایی را که دلتنگ چشمانت میشوم هر لحظه دوریت برایم یک دنیا دلتنگی است و چقدر صبور است دل من،چرا که به اندازه تمام لحظه های عاشق بودنم از دور هستم.

ولی من باز چشم براهم،چشم براهم تا آرامش را به قلبم هدیه کنی مهربان من.


امروز 1391/01/28 ساعت 21:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من