تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - من چه میدانستم...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

من چه میدانستم دل هر کس ، دل نیست

قلب ها ز آهن و سنگ ، قلب ها بی خبر از عاطفه اند.... من چه میدانستم . . .


امروز 1391/02/6 ساعت 17:42 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من