تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مرا چه به تنهایی و سکوت ؟


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

مرا چه به تنهایی و سکوت ؟

نقاشی می کشم

دنیای وارونه ام را ،

از اینجا تا بی انتهایی تو

رنگ در طرح

بوسه ای بر باد

درختی در آغوش خاک

آسمانی بی ماه

طبیعتی برهنه

و من

چشمانم حکایت ها دارد ...

مرا چه به تنهایی و سکوت ؟

امروز 1391/02/8 ساعت 23:01 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من