تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - كجا مانده ای اخر...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

همیشه
به انتهای گریه که می رسم
صدای ساده ی فروغ از نهایت شب را می شنوم
صدای غروب غزال ها را
صدای بوق بوق نبودن تو را در تلفن
آرام تر که شدم
شعری از دفاتر دریا می خوانم
و به انعکاس صدایم در آیینه اتاق
خیره میشوم
در برودت این همه حیرت
کجا مانده یی آخر ؟
امروز 1391/02/23 ساعت 22:15 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من