تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ___


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

سرزمین تنهایی من


غمگـیـــن تــریـن جــای ِ خــاطــره 
اونجــاییـه کــه کــم کــم احســاس میکنــی
 
چهـــرهَ ش هــــم داره از یــــــادت میـــرِه !!!

امروز 1391/03/15 ساعت 22:03 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من