تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - باران


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

قرارمان
ایــــــن نبود،
چتر مان
دو تا شود
وقتی باران
در انحنای روزهای پاییزیمان
تند تند می بارد ...


امروز 1391/04/1 ساعت 11:10 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من