تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دلتنگی


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

هر بار که میخواهم به سمتت بیایم

  یادم می افتد که دلتنگی

بهانه ی خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست!

 


امروز 1391/04/1 ساعت 11:56 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من