تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - تو رفتی...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تـو رفـتـﮯ . . .
انـگـار ڪـﮧ مـن از اولـش نـبـودم !
مـن ولـﮯ مـﮯمـانـم

انـگـار ڪـﮧ تـو تـا آخـرش هـسـتـﮯ ! . .امروز 1391/04/2 ساعت 22:16 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من