تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - می مانم …


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

می مانم …
می روی …
لعنت به این افعال !

که ماندن را برای من صرف کرد و رفتن را برای تو !!!امروز 1391/04/5 ساعت 20:01 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من