تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - زلال زرد روسری...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

بگذار که همسایه های ساکت مان
نام تو را ندانند
همین زلال زرد روسری
برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافی ست
همان بهتر که نام تو در لابه لای ترانه نهان باشد
همان بهتر که از میان واژه ها بدرخشی
مثل درخشش فانوس از فراسوی فاصله ها
مثل درخشش ستاره از پس پنجره 
آه ! همان بهتر که نام تو در لا به لای گریه ها نهان باشد
امروز 1391/04/12 ساعت 22:06 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من