تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - نازنینم روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

امده ام تا شاید ذهنم را ارامشی دهم با بیان انچه دیرگاهیست در خلوتهای شبانه ام


مینویسم اما افسوس كه هر بار بیشتر مینویسم ,زندگی ملول و خسته ام به شدت

تكرارش ازارم میدهد .

نای نوشتنم نمانده و این هم اخرین خطی یست كه مینویسم

دیر امده ام و زود رفتم....

در اینده امیدوارم توانی برای نوشتن و فرصتی برای بازگشت بیابم

(امید در ان روزی كه مرا هیچ یاوری نیست یاریم فرمایی )


واسم    د ع ا   كنید ...امروز 1391/04/23 ساعت 08:28 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من